Home

Het beeld van Zutphen,de stad met een sterk historische uitstraling!
Een stadsbeeld rijk aan monumentale gebouwen en stoere torens, waarin het IJsselfront een bepalende rol speelt.
Een stadsbeeld, waarin een geslaagd samenspel te ontdekken valt tussen het historisch erfgoed en de moderne dynamische architectuur. Dit geheel maakt Zutphen tot een beeld van een stad. Zonder de aloude Sint Walburgiskerk zou dit beeld echter niet compleet zijn. Eeuwenlang bepaalt deze kerk het aanzicht van Zutphen. Veel inwoners en bezoekers zijn unaniem van mening dat ook in de toekomst dit beeld van onze Hanzestad zo bewaard moet blijven.
Behoud van de markante Walburgiskerk vraagt echter een grote inzet en inspanning van velen: de eigenaar, de overheden en particulieren. Vooral op financieel terrein worden grote offers gevraagd. Jarenlange restauraties hebben veel geld gekost. Het resultaat van deze inspanningen is schitterend. Om dit echter te behouden is geld nodig. Aangezien de financiƫle bijdragen van de eigenaar en de overheid niet toereikend zijn, is de Stichting Behoud Walburgiskerk in het leven geroepen. Die brengt met de bijdragen van donateurs de nodige financiƫle middelen bijeen om de fraaie Walburgiskerk te behouden.