ANBI

ANBI-gegevens – de stichting als goed doel

Stichting Behoud Walburgiskerk (verder: de stichting) staat ingeschreven in het stichtingen-register van  de Kamer van Koophandel onder nummer 41040931.

De stichting is opgericht op 5 november 1990.

Het doel van de stichting luidt als volgt: Het wekken van belangstelling voor de Sint Walburgiskerk te Zutphen en het behoud van het gebouw. Het bijeenbrengen van middelen van onderhoud en restauratie van de Walburgiskerk.

Na de overdracht van de Walburgiskerk door de Protestantse Gemeente Zutphen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken zijn de werkzaamheden van de stichting in omvang afgenomen. De stichting richt zich nu op projectmatige ondersteuning van onderhouds-, restauratie- en interieurprojecten in en rond de Walburgiskerk.

Het RSI-nummer (voorheen: fiscaal nummer) van de stichting is 816078117. De stichting heeft sinds 1 januari 2008 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat een gift aan de stichting onder voorwaarden aftrekbaar is in de aangifte voor inkomstenbelasting (in het jaar van de feitelijke betaling aan de stichting). Voor vragen over giften en schenkingen aan de stichting kunt u contact opnemen met de penningmeester via sgmeijer@hotmail.com

Om de ANBI-status te mogen voeren, dient te stichting wel te voldoen aan enkele verplichtingen zoals het publiceren van de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Hieronder vindt u in PDF-format de (samengevatte) jaarrekening over 2018, de begroting over 2019, een verslag van de activiteiten in 2018 en het vigerende beleidsplan.

Contactgegevens van de stichting:      
Postadres: Wilhelminalaan 3,
7204 AB Zutphen                                                                     
Telefoon: 06-16150208 
E-mail secretaris: hetty.hbo@gmail.com

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Dhr. H.A. Dollekamp
Secretaris: Mevr. G. Bronder-Oskamp
Penningmeester: Dhr. S.G. Meijer