Activiteitenverslag over het jaar 2018

In het verslagjaar heeft de stichting geen fondsenwervende activiteiten georganiseerd. De meeste donateurs zijn overgestapt naar Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Walburgiskerk Zutphen of de Vereniging Vrienden van de Walburgiskerk.

Het bestuur – en met name de secretaris –  is erg druk geweest met de afwikkeling van een erfenis. Naast een financieel legaat werd ook de complete inboedel nagelaten met de verplichting om verschillende legatarissen het hunne te doen toekomen. De restanten zijn door een veilinghuis getaxeerd en geveild. Het bestuur gaat een procedure opstellen hoe in de toekomst een legaat of erfenis af te wikkelen.

Vanwege de bijzondere band die de stichting door de jaren heen met de koster van de Walburgiskerk heeft gehad, heeft het bestuur besloten om een deel van de kosten van haar afscheid voor zijn rekening te nemen.